zaAutobusy.cz - logo

PETICE za záchranu zájezdové autobusové dopravy v České republice
Podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Já, níže podepsaná/podepsaný,
jako soukromá osoba, občan České republiky, žádám vládu ČR o pomoc pro zájezdové autobusové dopravce, postižené katastrofální koronavirovou krizí.

Možnost hlasování byla ukončena dne 11.5.2021 v 23:00 hod.

Má veřejně deklarovaná podpora, stvrzená podpisem na přiloženém petičním archu, má přesvědčit vládu ČR k přímé finanční podpoře zájezdových dopravců, zdecimovaných roční pandemickou situací.

V normálních dobách zájezdoví dopravci poskytují služby celé aktivní veřejnosti, školám, sportovním klubům, seniorům, neziskovým organizacím, vozí občany ČR na dovolenou a do kulturních institucí, za radostí, poznáním a zážitky. Nepravidelná autobusová doprava je tak nejen důležitou součástí dopravního obslužného systému v ČR, ale také součástí životů miliónu lidí v naší zemi. Nyní, vinou již ročního odstavení autobusů, spěje tento obor a rodinné firmy v něm podnikající, k zániku. Po návratu do normálu budeme zájezdové dopravce potřebovat stejně, jako oni dnes naléhavě potřebují podporu lidí a státu.

Děkují za petiční výbor:
Jiří Vlasák, Jahodová 2707, Praha 10, 106 00
Aleš Toufar, Srbsko 36, Kněžmost, 294 02
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru

Svým podpisem deklaruji svoji veřejnou podporu záchraně zájezdové autobusové dopravy v České republice:

zaAutobusy.cz - ilustrativní obrázek